Velfærdsprofeten

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ displaySpeed }}x
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

I denne podcast taler vi om begrebet ”moralsk stress”, og hvordan ledelse, styring og organisering indvirker på de medarbejderes motivation og arbejdsglæde.
Velfærdsstaten er under vedvarende forandring. Nye teknologier, politiske strømninger m.m. fører til nye forventninger til politikkere, borgere og de velfærdsprofessionelle.
Det kan fører til kampe mellem ”kolde” og ”varme” hænder. De fagprofessionelle oplever, at udviklingen rammer ind i deres professionelle autonomi og faglige identitet, i forhold til de opgaver de bliver sat til at løse, og den måde de bliver sat til at løse dem på. Det kan få betydning for arbejdsmiljøet.
Personaleudskiftninger og sygemeldinger forbundet med stress har været drøftet de sidste mange år. Området er præget af effektiviseringer og besparelser og tidspres er uden tvivl en væsentlig faktor, men er der også noget andet på spil?
I studiet har vi besøg af Benjamin Olivares Bøgeskov og Nana Katrine Vaaben. Begge er ansat som docenter på KP, hvor de forsker og underviser i forhold vedrørende arbejdsmiljø i den offentlige sektor.

What is Velfærdsprofeten?

I en svær tid, der er præget af pres på ressourcerne, vil KP bidrage til debatten om, hvordan vi indretter og udvikler velfærd i Danmark. I Velfærdsprofeten ser værterne Lotte Andersen og Maja Haack sammen med særligt udvalgte praktikere, eksperter og forskere nærmere på aktuelle problemstillinger og kommer med konkrete bud på, hvordan fremtidens velfærd kan fremstå. Velfærdsprofeten er med andre ord et veritabelt skatkammer, hvis du interesser dig for velfærd i alle afskygninger.