Bærekraft i bygg og by

Digitaliseringen har nådd langt i byggebransjen og endrer måten vi jobber på og planlegger prosesser. Men hvordan har inntoget av papirløs byggeplass og BIM- verktøy påvirket byggeplassene- jeg sanker noen erfaringer fra Eirik Oen Lie i Origo Arkitektgruppe AS.

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.