אמונה בעידן הספק

שיחה זו עוסקת בסתירות הקיומיות הניצבות בפני כל יחיד בעידן הספק

Show Notes

שיחה זו עוסקת בתכונותיו הייחודיות של מרחב קיומם של אחרים בעידן הספק - ובמיוחד האופן שבו "הוסרה קללת המציאות" - מצד זה שאין כבר צורך בזעת אפיים כדי לאכול לחם - ואין צורך בצער כדי ללדת בנים. שינויים מבניים אלה במציאות יוצרים בקעים בין מסורת לחידוש ומערערים כמה מיסודותיה היותר עמוקים של המסורת ובמיוחד הנוחם שהיא מעניקה מול מציאות קשה ומקוללת
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005