אמונה בעידן הספק

שיחה זו דנה בפופולריות הגדלה של עולם הבדיון המתחרה עם הדת על הנישה הנרטיבית

Show Notes

שיחה זו עוסקת בעליית קרנו של הבדיון בעידן הספק ובחלופותיהם של נרטיבים בדיוניים שאינם מתיימרים לחשוף אמיתות אלא להיפך, לרקום בדותות. אמנם, הבדיון פותח שערי הרהור ויוצר נרטיביים דמיוניים המרגישים כאמת לעומת טענות אמת המרגישות מפוקפקות. בהמשך דנה השיחה במושג האלוהי כהסבר ותיאוריה על המציאות ועל המציאות עצמה כבסיס לכל תפיסה באלוהות תוך הצעת תיאולוגיה המבוססת על עידן הספק
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005