Velkommen til min verden

Show Notes

 -Jeg ser ganske dårlig og må nær for å kjenne igjen folk, så jeg bruker mye gjenkjenning på stemme. Og det er ofte veldig utfordrende i ungdomsarbeid, særlig når man har med store grupper å gjøre, sier ungdomsdiakon Asbjørn Gabrielsen. 38-åringen er svaksynt og kan slite litt med å skille alle stemmene fra hverandre nå det er 90 i konfirmankullet.
Podkastserien "Velkommen til min verden" er produsert av KABB. 

KABB jobber for at alle skal ha rett til å utøve sin tro og delta i kirke og fellesskap

KABB er en interesseorganisasjon for synshemmede og personer med lesevansker/dysleksi. Vi gir tilbud til personer med leseutfordringer. Hos oss finner du lydbøker, lydbibler, kurs og leirer, kunnskap og rådgivning. Lær mer om KABB på våre nettsider www.kabb.no 

What is Velkommen til min verden?

Hvordan er det egentlig å leve med et synstap? Kan blinde se med fingrene? Og lese med ørene? Spørsmålene er mange og mytene lever. I denne podkastserien får du blant annet vite hva som er den største fordelen med å ikke se.
KABB jobber for at personer med synsnedsettelse skal kunne delta på like linje med alle andre i samfunnet generelt og i kirke og trossamfunn spesielt.