Näravårdpodden - en podcast från SKR

Lisbeth Löpare Johansson samtalar i detta avsnitt med Lise Lidbäck, ordförande Neuroförbundet. De pratar om engagemang och möjlighet att påverka. Att det händer saker hela tiden men också att det går för långsamt. Om en av de viktigaste frågorna för Neuros medlemmar - tillgång till individanpassad och livslång rehabilitering med ett gott exempel från Norge. Samtalet kretsar kring vikten av att hitta det gemensamma - utgå från mänskliga behov - samverka med andra och att det är i samskapandet som vi kan göra något bra. Lise beskriver att den nära vården måste vara ett team som finns där för att man kan fungera så bra som möjligt och ger stöd till den viktiga egenvården.

Creators & Guests

Host
Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner
Editor
Helena Conning
Brinner för kommunikation och att vara med och förbättra världen. Scout i hjärtat!
Producer
Jonas Fagerson
Projektledare och grundare av Combined

What is Näravårdpodden - en podcast från SKR?

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.