Ghesseha | پادکست قصه‌ها

شاهین هم بالای سر جمعیت چرخید و چرخید و چرخید و از آسمان همین‌طور پایین اومد
و یه مرتبه بر سر جوان جهان‌گرد فرود اومد.

Show Notes

شاهین هم بالای سر جمعیت چرخید و چرخید و چرخید و از آسمان همین‌طور پایین اومد و یه مرتبه بر سر جوان جهان‌گرد فرود اومد. 

What is Ghesseha | پادکست قصه‌ها?

قصه‌ها به مناسبت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء توسط پارسا فنائیان تهیه شده. در این برنامه، باربد روحانی و مهران ایمانی برای ما قصه‌هایی از زندگی حضرت عبدالبهاء را تعریف می‌کنند تا ما بیش‌تر با زندگی آن حضرت آشنا بشیم