Bærekraft i bygg og by

Ca. 80 % av nordmenn eier egen bolig. Vedlikehold, energibruk og trivsel er dermed prisgitt alle disse eiernes kunnskap, handlekraft og motivasjon for å sikre bærekraft i boligmassen. De fleste passer på eiendommen sin, men ikke alle har kunnskap og ressurser til det. I tillegg er det en økende andel av befolkningen som sliter med å komme seg inn som eier på boligmarkedet. Og det blir også mer og mer begrenset hvor ulike grupper kan komme seg inn som et resultat av prisnivå i ulike områder. Dette gjør at boligmarkedet de senere årene har bidratt til segregering. Det er mange tiltak for å få folk inn på eierlinjen, men burde vi kanskje heller gå fra å eie til å leie? Jeg har snakket med Ellen Solberg i Selvaag Utleieboliger.

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.