ESSB podcast | Meeting the Future Society

In deze podcast vertelt onderzoeker Loïs Schenk je alles over mentoring voor scholieren in Rotterdam. Wat is mentoring, hoe werkt het, en wat is er zo interessant aan deze vorm van samenwerken tussen studenten en scholieren? En wat brengt het hen?
Ook staan we stil bij wetenschappelijk onderzoek naar mentoring. We spreken met Dayna en Merel die elkaar dit jaar hebben leren kennen via het project Mentoren op Zuid. Dayna en Merel vertellen ons hoe die kennismaking verliep en wat ze er beiden aan hebben om mentor en mentee te zijn. Deze podcast is een interessante kennismaking met wat mentoring precies is, wat bekend is uit wetenschappelijk onderzoek, en de ervaring van deelnemers.

Show Notes

In deze podcast vertelt onderzoeker Loïs Schenk je alles over mentoring voor scholieren in Rotterdam. Wat is mentoring, hoe werkt het, en wat is er zo interessant aan deze vorm van samenwerken tussen studenten en scholieren? En wat brengt het hen?
Ook staan we stil bij wetenschappelijk onderzoek naar mentoring. We spreken met Dayna en Merel die elkaar dit jaar hebben leren kennen via het project Mentoren op Zuid. Dayna en Merel vertellen ons hoe die kennismaking verliep en wat ze er beiden aan hebben om mentor en mentee te zijn. Deze podcast is een interessante kennismaking met wat mentoring precies is, wat bekend is uit wetenschappelijk onderzoek, en de ervaring van deelnemers. 

Deze podcast is een samenwerking tussen drie hoger onderwijsinstellingen in Rotterdam (Hogeschool InHolland, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit) en de praktijk (Rotterdam Mentoren op Zuid) in het kader van het landelijke programma City Deal Kennis Maken. Bij het Rotterdamse City Deal project komen de kennisinstellingen en de gemeente Rotterdam samen om onderwijs en onderzoek te verbinden aan maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam.

Kijk voor meer informatie over Mentoren op Zuid op: https://mentorenopzuid.nl/
Productie podcast: https://www.rudynicola.com/ 

Met dank aan Dayna en Merel. 
 
 

What is ESSB podcast | Meeting the Future Society?

Bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) wordt veel onderzoek gedaan naar maatschappelijke en gedragswetenschappelijke vraagstukken. Door middel van deze podcast serie maken we deze kennis toegankelijk voor geïnteresseerde burgers, bestuurders, professionals, studenten en collega onderzoekers. Meeting the Future Society.
De diversiteit van de faculteit reflecteert zich in de varieteit aan onderwerpen die op deze podcast serie te vinden is.
[incl DPECS Podcast serie met verhalen over wetenschappelijke ontwikkelingen bij psychologie en pedagogische wetenschappen)

At the Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) a lot of research is done on social and behavioral science issues. Through this podcast series, we make this knowledge accessible to interested citizens, administrators, professionals, students, and fellow researchers.