Kystfix

Alessandro Astroza og Jan Henrik Bredsand representerer de som lever av fisken og appellerer til fornuft i dette arbeidet. Samtidig erkjenner Fiskarlaget at noe må gjøres og de vil være med på dugnaden! 

Programledere: Knut Jost Arntzen og Tore Sætermoen

Kystfix: Sentralen Spesial
Oslofjordkonferansen 2024 ble arrangert av Oslofjordens Friluftsråd, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Naturvernforbundet. 

Konferansen samlet forskere, myndigheter, politikere, interesseorganisasjoner og andre interesserte for faglig påfyll og diskusjoner om sentrale fiskearters fremtid i Oslofjorden og Indre Skagerrak. Arrangementet fant sted den 18. mars på Sentralen i Oslo. Deltakerne fikk innsikt i temaer som status for situasjonen i Oslofjorden, historisk tilbakeblikk, viktigheten av ulike aldersgrupper av torsk, status for sjøørret og laks, økosystemet i Oslofjorden, kantsoner og forurensning av elver, status for restaurering av sjøørretbekker, og potensialet ved verneområder for fisk.


Podkasten er produsert i Sneglehuset på vegne av Naturvernforbundet. 

www.sneglehuset.as

What is Kystfix?

Operasjon Redd Oslofjorden

I studio sitter Tore og Knut sammen med Per Erik. De er langt fra like kloke som Per Erik, men er like frustrerte over situasjonen og har lyst til å lære mer om hva som kan gjøres med problemet.

Per-Erik Schulze er fra Kragerø og er utdannet marinbiolog med gode referanser fra et av verdens ledende universitet for marin økologi i Australia (James Cook University) samt Universitetet i Oslo. Han har vært aktiv i miljøbevegelsen siden 1987 som tønnegraver, giftjeger, feltbiolog og fagrådgiver, siden 1997 som ansatt i Naturvernforbundet. Samtidig har han variert bakgrunn fra utrednings – og rådgivningsoppdrag både for Miljøverndepartementet, Miljødirektoratet, Teknologirådet og enkelte kommuner og bedrifter. Noe av dette arbeidet har vært utført i regi av Naturvernforbundet og noe som privat konsulent.

Per-Erik ledet giftkampanjetoktene til Naturvernforbundet langs norskekysten i 1998 og 1999, og feltkampanjer somrene 2007- 2011, da med tyvfiske og marin naturtypekartlegging som fokus.

Per-Erik var medlem i Klifs nasjonale konsultasjonsgruppe for opprydning i forurenset sjøbunn 10 år, og satt i Miljøgiftutvalget som leverte NOU-en Et Norge uten miljøgifter nov 2010. Han fikk Miljøringenprisen i 2015 og Hold Norge Rents utmerkelse Gullklypa i 2018.

Kystfix produseres i Sneglehuset på vegne av Naturvernforbundet

www.sneglehuset.as