מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

פרופ' קימי קפלן חוזר לפודקאסט ומספר על חטיפת הילד יוסל'ה שוחמכר, הברחתו מהארץ, הסתרתו, גיוס שירותי הביטחון לחיפושים אחריו ובעיקר השסע המעמיק לחרדים ואינם חרדים, שסע המתרחב גם היום ואינו מתאחה.
ירון לונדון בראיון עם פרופ' קימי קפלן מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמיננו באוניברסיטת בר-אילן המתמחה בהיסטוריה הדתית של החברה היהודית בעת החדשה

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון