Bærekraft i bygg og by

Digitalisering og gjenbruk er to trender i byggenæringen som er tett forbundet med hverandre. Hvordan går det når en skal få til gjenbruk ved bruk av BIM og kanskje andre digitale verktøy? Jeg har pratet med BIM- utvikler Kine Abbott Solberg i Sweco.

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.