St Rita Radio

Dagens evangelium lest av Erika.
Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no 
St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

Show Notes

Dagens evangelium lest av Erika.

Dagens evangelium er hentet fra www.katolsk.no 

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


What is St Rita Radio?

Bønn, katekese og messe på norsk.
Du finner oss på www.stritaradio.no