Karmels hage på St Rita Radio

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

En kjærlighetens profet for vår tid

Show Notes

La oss be: Herre Jesus, du sa: «Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i Himlenes Rike». Skjenk oss på den hl. Thérèses forbønn en sann barndoms ånd, slik at vi må glede oss over å være små og svake. Måtte vi, ved din nåde, ikke forsøke å samle fortjenester for det evige liv, men utføre alt bare av kjærlighet til deg og med tanken på å glede deg. Tell derfor ikke våre gode gjerninger, slik at vi ved livets slutt kan stå foran deg med tomme hender, uten noe å sette vår lit til, annet enn din barmhjertige kjærlighet. 
Amen.  
(Avslutningsbønn til litaniet om åndelig barndom. Utarbeidet av Karmelittklosteret "Totus Tuus")


THÉRÈSE AV LISIEUX – OMFATTENDE LITTERATURLISTE


Christopher O Mahony: St. Thérèse by those who knew her, Veritas Publications 1975.
Letters of St Thérèse of Lisieux, Vol II, nr 197, s. 999-1000. To volumer oversatt av John Clarke O:C:D:  Institute of Carmelite Studies.


Hans Urs von Balthasar: TWO SISTERS IN THE SPIRIT, Thérèse of Lisieux & Elizabeth of the Trinity. San Francisco 1992.


Bernard Bro OP. The Little Way, D.L.T. 1997.


Thérèse av Lisieux: The Poetry of Saint Thérèse. ICS Pubications 1996.


Fra The Prayers of Thérèse of Lisieux. ICS Publications 1997.


Steven Paine OCD: The prayers of saint Thérése of Lisieux. ICS Publications, Washington DC 1997.


Celine Martin: My sister Saint Thérèse, Rockford, Illinois. Tan Boks and Publishers 1997.


P.Paulinus Redmond Louis og Zélie Martin, Parents of Thérèse av Lisieux London: CTS Biographies, 2008.


Pauline Martin: Thérèse av Jesusbarnet, Sista samtal. Karmeliterna 2. opplag 2009.


Thérèse av Lisieux: En sjels historie, St. Olav forlag 2014.


Morten Andreas Bjelland: Den hellige Thérèse av Jesusbarnet, Thérèse av Lisieux. 2018.
 (1995 Maximillian Kolbe forlag)


Thérèses Offerakt til Den Barmhjertige Kjærligheten, Karmelittnonnene, Totus Tuus, 2018. What is Karmels hage på St Rita Radio?

En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.

Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

Karmels hage sendes på www.StRitaRadio.no kl 1730 på torsdager etterfulgt av den hellige messen eller på podkast når det passer deg.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.