Karmels hage på St Rita Radio

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Om sannhet, ydmykhet og stadier for åndelig vekst

Show Notes

Kom, Hellige Ånd,
fyll dine troendes hjerter,
og tenn i dem din kjærlighets ild.
Du som gjennom de mangfoldige tungemål
samlet alle folkeslag til troens enhet.

V: Send ut din Ånd og alt skal bli omskapt.
S: Og du fornyer jordens åsyn.

La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din Ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.


#

Charles Focaulds bønn om overgivelse.

Far jeg overgir meg til deg. 
Gjør med meg som du vil. 
Hva enn du enn gjør med meg, 
så takker jeg deg. 
Jeg er rede til alt, jeg tar imot alt. 
Bare din vilje skjer i meg
og i alle dine skapninger 
ønsker jeg intet mer, min Gud. 
Jeg overgir min sjel i dine hender, 
jeg gir den med mitt hjertes hele kjærlighet,
fordi jeg elsker deg og min kjærlighet driver meg
til total overgivelse uten forbehold:
Å overgi meg i dine hender i en uendelig tillit, 
for du er min Far. 

Bøker:
Den Katolske Kirkes Katekisme finnes i flere versjoner. Den fullstendige utgaven kom i norsk oversettelse i 1994. Den er også kommet i nytt opplag. (St Olav forlag, 2014). Kompendiet, er en mindre utgave med spørsmål og svar (St Olav forlag, 2007) Det finnes også en katekisme for ungdom med spørsmål og svar (St Olav forlag, 2010).

Teresa av Avila: Fullkommenhetens vei
Teresa av Avila: Boken om mitt liv


What is Karmels hage på St Rita Radio?

En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.

Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

Karmels hage sendes på www.StRitaRadio.no kl 1730 på torsdager etterfulgt av den hellige messen eller på podkast når det passer deg.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.