Pave Frans på St Rita Radio

Når Maria blir med barn, ønsker Josef å skille seg, slik loven påbyr, men uten å skade henne. Han prøver å takle situasjonen så godt han kan på egen hånd. Men så forstår han at guddommelig rettferdighet vil noe annet og større, og da sier han, sammen med Maria, ja til det av hele sitt hjerte.

Show Notes

Når Maria blir med barn, ønsker Josef å skille seg, slik loven påbyr, men uten å skade henne. Han prøver å takle situasjonen så godt han kan på egen hånd. Men så forstår han at guddommelig rettferdighet vil noe annet og større, og da sier han, sammen med Maria, ja til det av hele sitt hjerte.

Les hele tekesten her:
https://www.vaticannews.va/sv/norsk/news/2021-12/josef-3-josef-marias-rettskafne-mann.html 

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten, Vatican News
Foto: Vatican News
Bibeltekst er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet

Lest av Erika Eva Nes
Regi Pål Johannes Nes

Tidligere episoder:
https://www.stritaradio.no/blog/categories/onsdagskatekese 

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

What is Pave Frans på St Rita Radio?

Hver onsdag holder paven en katekese når han er i Roma. St Rita Radio vil fremover tilgjengligjøre katekesen som podkast basert på tekst fra Vatican News