Karmels hage på St Rita Radio

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Å BE – DEN TERESIANSKE BØNNEN

Show Notes

Å BE – DEN TERESIANSKE BØNNEN
 
Kom, Hellige Ånd,
fyll dine troendes hjerter,
og tenn i dem din kjærlighets ild.
Du som gjennom de mangfoldige tungemål
samlet alle folkeslag til troens enhet.
 
V: Send ut din Ånd og alt skal bli omskapt.
S: Og du fornyer jordens åsyn.
 
La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd.  Gi oss at vi ved din Ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.
 
 
BØKER:
Bibel 2011. (Bibelselskapet)
Wilfrid Stinissen: Gjem deg ved bekken Kerit. (Efrem forlag 2014)
Wilfrid Stinissen: En bok om kristen dypmeditasjon. (Verbum forlag 1994)
Teresa av Avila: Boken om mitt liv, (Aschehoug 2003)
Teresa av Avila: Den indre borgen (Efrem forlag 2018)
 
FOTO
AS Bilde fra innsiden av ringmuren i Avila, slik Teresa ville ha sett den når hun gikk ut av sitt barndomshjem. 

What is Karmels hage på St Rita Radio?

En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.

Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

Karmels hage sendes på www.StRitaRadio.no kl 1730 på torsdager etterfulgt av den hellige messen eller på podkast når det passer deg.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.