Sepidar Va Viz| پادکست سپیدار و ویز

نوروز و بهار با همه قشنگی‌هاشون اومدند و دل خانواده ما و همه مردم رو حسابی شاد کردند. توی این قسمت در مورد چهارشنبه سوری و مشکل بزرگی که من و مامان فکر می‌کردیم داریم ولی در واقع نداشتیم صحبت کردیم. نوروز و هفت سین رو به ویززز معرفی کردیم، دوستان و فامیل رو دیدیم و در نهایت قرار شد که نوروز رو به فضا صادر کنیم!

Show Notes

نوروز و بهار با همه قشنگی‌هاشون اومدند و دل خانواده ما و همه مردم رو حسابی شاد کردند. توی این قسمت در مورد چهارشنبه سوری و مشکل بزرگی که من و مامان فکر می‌کردیم داریم ولی در واقع نداشتیم صحبت کردیم. نوروز و هفت سین رو به ویززز معرفی کردیم، دوستان و فامیل رو دیدیم و در نهایت قرار شد که نوروز رو به فضا صادر کنیم!

What is Sepidar Va Viz| پادکست سپیدار و ویز?

سلام بچّه‌ها
من سپیدار هستم. این برنامه‌ی ماست. من، مامانم و دوست جدیدم، ویززز. هفته ای یک بار، پنج شنبه ها، از خودمون، زندگی‌مون و فکر‌ها‌مون براتون تعریف می‌کنیم. من و مامانم و ویززز عاشق این هستیم که شماها باهامون در ارتباط باشید. چرا؟ چون این‌طوری می‌تونیم با هم دوست بشیم و چی بهتر از پیدا کردن دوستان جدید؟!