Podcast Filosofie

“Het collectieve onbewuste is de geweldige geestelijke erfenis van de ontwikkeling van de mensheid, die wordt wedergeboren in iedere individuele hersenstructuur. Het bewustzijn is slechts een kortstondig verschijnsel. Het onbewuste daarentegen is de bron van alle stuwende psychische krachten.”

Zo drukte Carl Gustav Jung uit dat de filosofie zich niet alleen moet richten op het rationele en bewuste, maar ook ruimte moet maken voor het onbewuste.

Hoe ziet Jung de relatie tussen het onbewuste en bewuste?
Op welke manier kwam hij tot zijn verschillende persoonlijkheidstypes?
En waarom kwam het op het concept ‘libido’ tot een breuk tussen Jung en Sigmund Freud?

Te gast is Rico Sneller.
De denker die centraal staat is Jung.

What is Podcast Filosofie?

Eén filosoof staat centraal. Eén hoofdgast, één side-kick en één presentator gaan over zijn of haar denken in gesprek. Dat is het simpele recept van de Podcast Filosofie van het Centre Erasme.