Safar Haye Tip Tipi | سفرهای تیپ تیپی

میدونین جاهای دیدنی اصفهان کجاهاست؟ آیا بچه‌های اصفهانی بازی‌های محلی‌ای هم دارن؟ میدون شاه در عید نوروز چه حال و هوایی داره؟ تیپ تیپی در روزهای نوروزی سفر کرده به اصفهان و از زیبایی‌های این شهر برای بچه‌ها تعریف میکنه.

Show Notes

میدونین جاهای دیدنی اصفهان کجاهاست؟ آیا بچه‌های اصفهانی بازی‌های محلی‌ای هم دارن؟ میدون شاه در عید نوروز چه حال و هوایی داره؟ تیپ تیپی در روزهای نوروزی سفر کرده به اصفهان و از زیبایی‌های این شهر برای بچه‌ها تعریف میکنه.

What is Safar Haye Tip Tipi | سفرهای تیپ تیپی?

این مجموعه تلاش می‌کند کودکان ایرانی را در جستجوی اولیه‌شان برای شناخت بیشتر سرزمین مادری یاری دهد. به امید اینکه این شروعی برای شناخت و آشنایی بیشتر با فرهنگ غنی این آب و خاک در سال‌های آینده زندگی باشد و نیز فرصتی را ایجاد نماید برای بهره بردن از غنای فرهنگی آن از همان سنین کودکی.