אמונה בעידן הספק

שיחה זו עוסקת בפילוסופיה הייחודית של עידן הספק

Show Notes

שיחה זו עוסקת בפילוסופיה של עידן הספק כפילוסופיה ייחודית המניחה את אי-הוודאות כבסיס לכל ידע, וזאת בהשוואה לפילוסופיה "הישנה" שחיפשה ידע ודאי ומוחלט. הפילוסופיה של עידן הספק מניחה אי-וודאות ורואה את הפליביליזם, דהיינו האפשרות לגלות את הכזב שבידע, כמפתח לפיתוח ידע. השיחה אף עורכת השוואה בין ידע מדעי לידע דתי, בין ידע אנליטי (מתמתיקה ודת) לידע סינתטי (מדע). אי הוודאות היא הפרדיגמה האפיסטמולוגית של עידן הספק

ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005