Kültürel Miras Ve Koruma: Kim İçin? Ne İçin?

Bir mobil uygulamaya neler neler sığabiliyormuş!

Dünya Mirası Ani Arkeolojik Alanı için Anadolu Kültür tarafından Ani ismini taşıyan bir mobil uygulama geliştirildi. Siyaset bilimci ve müze yönetimi uzmanı Çağla Parlak ile bu tarihi kentin tümünü çevresiyle birlikte kavrayan ve farklı disiplinlerden bilgileri erişilebilir bir şekilde sunan bu kadar kapsamlı bir mobil rehberin nasıl geliştirildiğini konuşuyoruz.

What is Kültürel Miras Ve Koruma: Kim İçin? Ne İçin??

Türkiye’de kültürel mirasın algılanış biçimleri, koruma anlayışı ve korumaya ilişkin uygulamalar, politikalar. (Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Burçin Altınsay)