IMI-kirken taler

Spørsmål til samtale:
1. Hva betyr positiv interesse og nysgjerrighet i forhold
til andre menneskers livs- og troshistorie i denne
sammenheng med muslimer?
2. Hvordan kan vi møte andre mennesker i svakhet og
sårbarhet, så vi ikke alltid fremstår som de sterke?
3. Prøv å identifiser hva frykt og fordommer, og andre
hindringer er, som gjør at denne muren må bygges ned?

What is IMI-kirken taler?

IMI-kirkens taler fra søndagensgudstjenestene