Sepidar Va Viz| پادکست سپیدار و ویز

این قسمت رو توی حیاط ضبط کردیم. روی یک زیرانداز، زیر درخت شاتوت و کنار گل‌های باغچه نشستیم و ویززز از یک نگرانی بزرگ گفت. مامان یک راه حل جالب برای مبارزه با نگرانی بزرگ ویززز یعنی فراموشی تجربیاتش روی زمین مطرح کرد و تهش رسیدیم به دفتر یادگیری‌ها!

Show Notes

این قسمت رو توی حیاط ضبط کردیم. روی یک زیرانداز، زیر درخت شاتوت و کنار گل‌های باغچه نشستیم و ویززز از یک نگرانی بزرگ گفت. مامان یک راه حل جالب برای مبارزه با نگرانی بزرگ ویززز یعنی فراموشی تجربیاتش روی زمین مطرح کرد و تهش رسیدیم به دفتر یادگیری‌ها!

What is Sepidar Va Viz| پادکست سپیدار و ویز?

سلام بچّه‌ها
من سپیدار هستم. این برنامه‌ی ماست. من، مامانم و دوست جدیدم، ویززز. هفته ای یک بار، پنج شنبه ها، از خودمون، زندگی‌مون و فکر‌ها‌مون براتون تعریف می‌کنیم. من و مامانم و ویززز عاشق این هستیم که شماها باهامون در ارتباط باشید. چرا؟ چون این‌طوری می‌تونیم با هم دوست بشیم و چی بهتر از پیدا کردن دوستان جدید؟!