אמונה בעידן הספק

שיחה זו עוסקת בתפקידה והשפעתה של התקשורת בעידן הספק

Show Notes

שיחה זו דנה בהרחבה בעולמה של התקשורת כשינוי מבני יסודי בארג המציאות של עידן הספק עת מרחב קיומם של אחרים על פני כל העולם עובר לוקליזציה לשפתו ותרבותו של כל יחיד. השיחה דן באינטרנט כתווך קיומי חדש, בתקשורת כממוסת מסורות ובשינוי היסודי בזהות הבחירית.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005