מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

באחד הפרקים הקודמים שוחחנו על התפלגות ההיסטורית בין הספרדים לאשכנזים, דווקא עתה, הוחרף המתח בין הפלגים, והתמיכה או ההתנגדות ברפורמה המשפטית בעלת זיקה גם לזהות העדתית
תנועת השיח החדש, למען השיח הדמוקרטי והרב תרבותי בישראל
משה קריף, ממייסדי התנועה, אקטיביסט חברתי ופובליציסט

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון