Rozwijaj się w TalentHUB

O tym, co to jest talent, o kompetencjach przyszłości 4K, o tym z czego składa się człowiek, co w nim niezmienne, a co warto rozwijać i co to jest Inicjatywa Talent HUB, opowiada prof. Małgorzata Dobrowolska, dyrektor Szkoły Biznesu, kierownik Studiów MBA, twórczyni i koordynatorka inicjatywny TalentHUB.

Rozmowę przeprowadził Łukasz Górecki, dyrektor w KSSE inicjatywy klastrowej Silesia Automotive & Advanced Manufacuring

Creators & Guests

Host
Łukasz Górecki
Director Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster (Katowicka SSE)
Guest
Małgorzata Dobrowolska
Dyrektor Szkoły Biznesu i Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej

What is Rozwijaj się w TalentHUB ?

Talent HUB wspiera rozwój studentów Politechniki Śląskiej poprzez organizowane u Partnerów wizyty studyjne, warsztaty podnoszące kwalifikacje, spotkania z ekspertami, prelekcje dedykowane studentom, praktyki, staże, doradztwo zawodowe, coaching i mentoring.

Projekt Talent HUB został zainicjowany w roku 2020 przez Szkołę Biznesu Politechniki Śląskiej przy współpracy z Klastrem Silesia Automotive & Advanced Manufacturing i jest koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.