אמונה בעידן הספק

הממשי והסימבולי
המציאות כאשליה וכרעיון
היחיד בין החושי למושגי
חווה אמנו כמדענית

Show Notes

השיחה בפרק זה מתמקדת בכפיפות המציאות לממד הסימבולי בתודעה עד כי המציאות נדמית כאשליה שבה נתון היחיד תמיד בין המוחשי למושגי אך מלופף במושגי. כמו כן, בפרק זה נתבונן בהשערותיה וניסוייה האמפירים של חווה אמנו - המדענית הראשונה

ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני (PDF) של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005