Livsmestring

Selvbilde er det indre mentale bildet som du har av deg selv og hvordan andre oppfatter deg. Det vi tenker om oss selv har veldig stor betydning og det påviker alle sider av livet ditt. Heldigvis er det noe å gjøre med et dårlig selvbilde. Det sier Kjell Aanensen. Anne Birgitte LIllebø Bøe samtaler med Kjell, som er mangeårig underviser og sjelesørger i disse tema som handler om livet og relasjonene våre. Serien er laget med støtte fra Medietilsynet.

What is Livsmestring?

Serien «Livsmestring» handler om det å leve sammen. Det være seg i par, i familie og med venner. Kjell Aanensen er en erfaren diakon, kursholder og samtalepartner som i årtier har jobbet med emnene som vi tar opp i denne serien. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtaler med han og han deler av sin kunnskap og erfaring.