Katolsk podkast | St Rita Radio | EWTN Norge

I samarbeid med Lunden kloster, inviterer vi til radioretrett i pinsehelgen. Vi får være med på to foredrag i tillegg til at søstrene synger 1. og 2. vesper for oss. Foredragene blir sendt på radio kl 14.00 lørdag og søndag i pinsen. Klokken 19.30 sender vi vesper. Begge foredragene blir holdt av at sr. Ingeborg-Marie

De to foredragene vi får høre er «Med Maria mot pinse» og «Guds gave og hjertens lys».
Foredrag 2:
Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss. (Rom 5,5)
Allmektige Gud, la glansen av din klarhet stråle over oss, og la lyset av ditt lys styrke deres hjerter som er gjenfødt av din nåde og opplyst av din Hellige Ånd. Ved Kristus, vår Herre. Amen
Foredraget er tilgjengelig som pdf her:
https://lunden.katolsk.no/wp-content/uploads/2021/05/2-Guds-Gave-og-Hjertenes-Lys.pdf

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.

Første gang sendt pinsen 2021

Show Notes

I samarbeid med Lunden kloster, inviterer vi til radioretrett i pinsehelgen. Vi får være med på to foredrag i tillegg til at søstrene synger 1. og 2. vesper for oss. Foredragene blir sendt på radio kl 14.00 lørdag og søndag i pinsen. Klokken 19.30 sender vi vesper. Begge foredragene blir holdt av at sr. Ingeborg-Marie


De to foredragene vi får høre er «Med Maria mot pinse» og «Guds gave og hjertens lys».
Foredrag 2:

Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss. (Rom 5,5)

Allmektige Gud, la glansen av din klarhet stråle over oss, og la lyset av ditt lys styrke deres hjerter som er gjenfødt av din nåde og opplyst av din Hellige Ånd. Ved Kristus, vår Herre. Amen

Foredraget er tilgjengelig som pdf her:

https://lunden.katolsk.no/wp-content/uploads/2021/05/2-Guds-Gave-og-Hjertenes-Lys.pdf


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.


Første gang sendt pinsen 2021

What is Katolsk podkast | St Rita Radio | EWTN Norge?

En podkast fra EWTN Norge. Her finner du prekener, tidebønner og alle podkaster fra EWTN Norge og St Rita Radio. Følg oss på nettsiden www.ewtn.no eller www.katolskpodkast.no.