17-målspodden

I denne episoden får vi en prat med Henrik Asheim, avtroppende forsknings- og høyere utdanningsminister. Vi stiller en rekke spørsmål om bærekraft for akademia, og på slutten spør vi uhøytidelig om hva han gjerne skulle hatt gjennomført dersom han fikk fortsette som statsråd.

Show Notes

Henrik Asheim (H) er avtroppende forsknings- og høyere utdanningsminister. Vi spør Asheim om hvordan han mener at betydningen av utdanning, forskning og innovasjon innen bærekraft har utviklet seg? Videre spør vi om hva han tenker om veien videre etter at FNs klimapanel i august satte klimaendringene enda mer på dagsorden. Dessuten er vi innom temaene bærekraftindikatorer for akademia samt studentmobilitet og eventuelle dilemma rundt reisevirksomhet.

Asheim reflekterer rundt betydningen av omstillingskompetanse og genuin interesse for bærekraft i tillegg til kunnskap om FNs 17 bærekraftsmål. 

Og når vi spør Asheim om hva han ville gjennomført dersom det ikke ble regjeringsskifte og han fikk fortsette som statsråd, så har han noen klare tanker rundt dette også. 

Opptaket ble gjort digitalt i Zoom.

 

(Til info er programvert Knut Vindenes Høyre-medlem)

Creators & Guests

Host
Siri Smith
Siri works as Climate and Sustainability Coordinator at Western Norway University of Applied Sciences

What is 17-målspodden?

Hva kan bærekraftig utvikling - eller bærekraft - handle om? De 17 bærekraftsmålene spenner bredt. Det handler om klima og miljø, men det handler også om helse, om anstendig arbeid, om likestilling og om bærekraftige lokalsamfunn - for å nevne noe. Med 17-målspodden er målet å gjøre bærekraft-tematikken mer forståelig, samtidig som kompleksiteten ikke skal forenkles.
Programvertene Siri og Knut ønsker å skape både refleksjoner og ny innsikt.

Du inviteres til å gi innspill og tilbakemeldinger til knut.vindenes@hvl.no.