אמונה בעידן הספק

זו השיחה האחרונה בסדרה המסמכת את כל המהלך

Show Notes

שיחה זו, האחרונה בסדרה, מסכמת את המהלך ואחרי שהיא סוקרת עוד כמה מופעים המאששים את הפרדיגמה: מופע הניסים האישיים, מופע החסרון הטבוע במציאות ומופע עידן הספק עצמו, מציבה את השאלה כיצד ניתן להאמין אמונה שהפרדיגמה האלוהית במרכזה בדור הזה, בכאן ועכשיו, אמונה אתגרית ייחודית של שלמות והשתכללות. הפרק מסיים את הסדרה ב"אני מאמין" אישי המציע עיקרי אמונה התואמים את התובנות שפותחו במהלך הסדרה
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005