Hälso- och sjukvårdspodden

​​Att sammanfatta ett samtal med kunniga Marie i ett par meningar är i stort sätt omöjligt - på ett positivt vis. Vi pratar om varför Sydöstra är så bra, varför vi bör samverka, digitalisering, politik och styrning i allmänhet.

What is Hälso- och sjukvårdspodden?

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.