אמונה בעידן הספק

שיחה זו עוסקת במקומה ותפקידה של האקדמיה בעידן הספק

Show Notes

שיחה זו עוסקת באקדמיה ותפקידה בעידן הספק בין כנציגה רשמית של הקונצנזוס המדעי ומעניקת חותם הסמכות לדעותיהם של מדענים בין מצד האוניברסליות שלה בכל החברות כיום, הנושאות כולן את עיניהן לאקדמיה ומוקירות את האקדמאים כאליטה. השיחה דנה בהמשך באמונות השונות שמכוננות את האקדמיה ואת פועלה.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005