Hälso- och sjukvårdspodden

I detta avsnitt kommer vi att prata mycket kring data ur olika former. Richard har erfarenhet och kunskap kring hur man samverkar för att olika källor av data skall skapa en helhet som ger en bild av ett system, en patient eller en organisation.

What is Hälso- och sjukvårdspodden?

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.