Khabar Khush خبر خوش

به عنوان یک مسیحی  تنها باید به صلیب عیسی مسیح فخر کنیم چون در صلیب عیسی مسیح است که ما ازادی بدست آوردیم. ازادی از گناه و بندگی شیطان و در صلیب است که ما فرزندان خدای خالق میشویم که ما را خلق کرده است. پس هرگز نباید نظر خود را از صلیب برگردانیم چون بدون صلیب مرده هستیم. 
هر پنج شنبه ساعت ۵ صبح منتظر پادکست جدید ما باشید. 

What is Khabar Khush خبر خوش ?

در سری جدید پادکست های خبر خودش تلاش ما این خواهد بود تا موضوعات مهم ایمان مسیحی را برسی کنیم و راهی باشیم برای شما عزیزان تا در ایمان خود رشد کرده و ثمر بیاورید و ارزوی ما این است که آن عده از عزیزانی که هنوز خداوند را به عنوان منجی و نجات دهنده خود قبول نکرده اند قبول کنند و به مسیح عیسی ایمان آورند و زندگی خود را به او بدهند.