Ubrukelig

Anders lurer på hvem som sitter i styret til Okse. Klarer han, ved kun å bruke tastatur, å finne ut av det hos Brønnøysundsregistrene?

What is Ubrukelig?

Hvor brukelig og universelt utformede er egentlig norske, digitale tjenester? Vi sjekker!