מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

הפרק יעסוק באחד האסונות הכבדים ליהודים, לפני שנקראו יהודים, ברקע ההיסטורי והסכסוכים שהובילו לפיצול הממלכה העברית הראשונה.

Show Notes

הפרק יעסוק באחד האסונות הכבדים ליהודים, לפני שנקראו יהודים, ברקע ההיסטורי והסכסוכים שהובילו לפיצול הממלכה העברית הראשונה. 
ירון לונדון בראיון עם פרופסור יגאל לוין מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו מאוניברסיטת בר-אילן

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון