Kristent Fellesskap Trondheim

Første bibeltime med temaet den nye pakt. Håvard Kjøllesdal underviser om betydningen av ordet pakt og at pakt er noe som kjennetegner Guds egen natur.

What is Kristent Fellesskap Trondheim?

Podcaster med bibelundervisning og opptak fra forkynnelse i menighetens samlinger