Ben Buradan Okuyorum

“Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı” kitabını derleyenlerden Murat Narcı ile beraber Servet-i Fünûn ve Halid Ziya’da ışığın hareketleri hakkında konuştuk.

What is Ben Buradan Okuyorum?

Edebiyat ve başka şeyler. (Hazırlayan ve sunanlar: Burcu Şahin, Esin Hamamcı, Hasan Turgut, Aslan Erdem, Abdullah Ezik)