Hälso- och sjukvårdspodden

Med en bred erfarenhet från svensk hälso- och sjukvård och med hattar från såväl Svenskt Näringsliv och Forum för Health Policy finns många perspektiv som ger Hälso- och sjukvårdspodden en kick-start för 2022. Vi kan också utlova en ny faktaruta!

Show Notes

Rapporten Anders refererade till finns att ladda ner -
https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/effektiv-offentlig-sektor/reformer-for-en-battre-fungerande-valfard_1179349.html

What is Hälso- och sjukvårdspodden?

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.