Antroposen Sohbetler

Gözde Koşarsoy Ağçeli'yle biyosferin yaşam destek üniteleri olarak mikroorganizmaların yaşadığımız gezegen üzerindeki rollerini tartışıyoruz.

What is Antroposen Sohbetler?

Evrimsel biyoloji ve kuş bilimi uzmanı Utku Perktaş, İnsan Çağı’nın getirdiği altıncı kitlesel yokoluşu geçmişten geleceğe irdelerken, biyoçeşitlilik perspektifinden yakın gelecek için çıkarımlarda bulunmak için uzmanlarla bir araya geliyor.