Velfærdsprofeten

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ displaySpeed }}x
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

Efter knap en måneds nedlukning af det meste af Danmark lader det til, at vi har fået kontrol med spredningen af covid-19.
Regeringen har udmeldt, at spredningshastigheden nu er så stabil, at Danmark er klar til en langsom genåbning.
Vi kan ikke undgå en let acceleration i smittehastigheden, når Danmark åbner igen, og det er heller ikke meningen, at vi helt skal undgå smitte. Målet er at finde en balance, hvor vi passer på vores ældre og udsatte borgere og begrænser smittehastigheden, så sundhedsvæsenet kan følge med samtidig med, at vi opnår tilpas smitte til at vi som samfund opnår en høj flokimmunitet – eller der kommer en vaccine.
Hvis vi ikke finder den rette balance, risikerer vi at tallene går den forkerte vej, og at vi må stramme op igen.
Derfor er det vigtigt, at vi fortsat er påpasselige og tager de nødvendige forholdsregler.
I denne podcastserie taler vi med hygiejnesygeplejerske på Rigshospitalet Lisbeth Kyndi om, hvordan vi hver især kan bidrage med en god hygiejne, så vi passer på os selv, og dem vi kommer i kontakt med.

What is Velfærdsprofeten?

I en svær tid, der er præget af pres på ressourcerne, vil KP bidrage til debatten om, hvordan vi indretter og udvikler velfærd i Danmark. I Velfærdsprofeten ser værterne Lotte Andersen og Maja Haack sammen med særligt udvalgte praktikere, eksperter og forskere nærmere på aktuelle problemstillinger og kommer med konkrete bud på, hvordan fremtidens velfærd kan fremstå. Velfærdsprofeten er med andre ord et veritabelt skatkammer, hvis du interesser dig for velfærd i alle afskygninger.