מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

זמן קצר אחרי שכבו הארובות באושוויץ ישראל החלה החלה לקיים קשרים דיפלומטים עם גרמניה, אירוע די טראומתי זה זיעזע את החברה הישראלית. מה היה טיב הקשר הדיפלומטי של ישראל וגרמניה בראשית הדרך? והקשר בין הישראלים והגרמנים?

Show Notes

זמן קצר אחרי שכבו הארובות באושוויץ ישראל החלה החלה לקיים קשרים דיפלומטים עם גרמניה, אירוע די טראומתי זה זיעזע את החברה הישראלית. מה היה טיב הקשר הדיפלומטי של ישראל וגרמניה בראשית הדרך?
ירון לונדון בראיון עם דוד ויצטום, מגיש ועורך חדשות בטלוויזיה וברדיו

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון