Podcast Sefid | پادکست سفید

ما به روش‌های مختلفی با خداوند یا بعضی‌ها با کائنات ارتباط برقرار می‌کنیم و دعا می‌خونیم و چیزی می‌خوایم. اما چرا گاهی جواب دعاهامون رو نمی‌گیریم؟ مگه خداوند یا کائنات بر هر چیزی قادر و توانا نیست؟! پس چرا دعای ما برآورده نمیشه؟ اصلا دعا تاثیری هم داره؟ ما واقعا می‌تونیم با خداوند یا کائنات ارتباط برقرار کنیم؟

What is Podcast Sefid | پادکست سفید?

بشر از نظر مادی رشد زیادی داشته و سرعت پیشرفت تکنولوژی حیرت انگیزه. انسان‌ها به عمق دریا‌ها و کرات و سیاره‌های دیگه پی بردن. اما با وجود منابع غنی طبیعی و ثروتی که در دسترس بشر هست و با وجود دستاورد‌های مختلف علمی هنوز بین انسان‌ها تفاوت طبقاتی فاحش دیده میشه. هنوز جنگ و ظلم وجود داره. با وجود انجام فعالیت‌های خیریه و بشر دوستانه از سمت برخی از ثروتمندان هنوز هم شاهد بی‌عدالتی و فقر مفرط هستیم. در مقابل چنین تلاش‌هایی که توسط دولت‌ها یا ثروتمندان انجام شده، عده ای در نقاط مختلف جهان با انجام دادن فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی در حوزه‌ی محلی و جامعه اطرافشان موفق به تحول عظیمی در منطقه‌ی جغرافیایی خود شدن. تحولی که این بار از پایین به بالا اتفاق افتاده و از گروهی از افراد جامعه شروع شده. در این پادکست در مورد بینش دگرگون کننده‌ی این جوامع صحبت خواهیم کرد و داستان‌هایی را در قالب نمایش از نحوه‌ی شروع تحول اجتماعی این جوامع می‌شنویم.