Velfærdsprofeten

I 2018 vedtog folketinget en ændring af dagtilbudsloven, der omhandlede nye rammer for styrkede læringsplaner. For at sikre en rolig og kvalificeret implementering blev det besluttet, at lovgivningen først skulle være fuldt implementeret to år efter lovens ikrafttrædelse – altså i år; juli 2020.
Den pædagogiske læreplan, udgør rammen for dagtilbuddets arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der er således tale om en lovændring, som har gennemgribende betydning for det pædagogiske arbejde i danske daginstitutioner.
For at sikre, at den nye lovgivning blev en reelt integreret og indlejret del af kulturen i den selvejende daginstitution Ribisgården i Gentofte indledte daginstitutionsleder Ulla Qvist og lektor Margrethe Andersen fra Københavns Professionshøjskole et samarbejde. Samarbejdet udmundede i et nyt koncept for MUS-samtaler med fokus på at styrke koblingen mellem organisationens kerneopgave og medarbejderens trivsel og udviklingsbehov.
MUS-samtalerne er traditionelt en samtale mellem en medarbejder og dennes leder med fokus på den enkelte medarbejders trivsel og udvikling på arbejdspladsen. Risikoen ved dette fokus er, at medarbejderens trivsel og udvikling bliver et individuelt projekt frakoblet organisationens samlede løsning af kerneopgaven.
MUS-samtalens mulighedspotentiale som en organisationsudviklende ledelsesteknologi er temaet for denne podcast, hvor dagens gæster er Ulla Qvist Engholm, Leder af Ribisgården og Margrethe Andersen, Lektor på Københavns professionshøjskole.

What is Velfærdsprofeten?

Københavns Professionshøjskole vil bidrage til at udvikle svar og viden, som de kommende år vil præge vores velfærdssamfund.
I Velfærdsprofeten undersøger værterne Lotte Andersen og Stine Rahr Bruzelius aktuelle problemstillinger, den gode praksis og de nyeste løsninger på velfærdsområdet.
Det sker som oftest i samtaler med forskere og fagprofessionelle, der brænder for at gøre en forskel gennem deres fag og profession.
Velfærdsprofeten er med andre ord til dig, der ønsker inspiration og input til faglig udvikling på eget fagområde – og til dig, som simpelthen bare er interesseret i velfærd i alle afskygninger.
Du kan høre Velfærdsprofeten, hvor du normalt finder dine podcast og få nyeste opdateringer på Facebook, Instagram og Twitter.