מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

הצדדים התרבותיים והחברותיים בתקופת החשמונאים, מי היו הקנאים ועל מה היו המריבות בתוך העם היהודי באותה תקופה

Show Notes

הצדדים התרבותיים והחברותיים בתקופת החשמונאים, מי היו הקנאים ועל מה היו המריבות בתוך העם היהודי באותה תקופה
ירון לונדון בראיון עם פרופ' דניאל שוורץ מהאוניברסיטה העברית בירושלים בהיסטוריוגרפיה היהודית העתיקה

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון