Leven Lang Ontwikkelen

Over Marian Thunnissen
  Marian Thunnissen is sinds 2016 lector Dynamische Talentinterventies bij Fontys Hogeschool. Met haar collega’s doet zij onderzoek naar het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talent in werk. Daarnaast is Marian leading lector van het Fontys Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. Dit is een interdisciplinair onderzoekscentrum dat zich richt op het leven lang leren en ontwikkelen van werkende professionals.
...
Over Antoinette Littel
 
Antoinette werkt sinds 2013 als docent, afstudeerbegeleider en coach bij Fontys hogeschool ICT in Eindhoven. Ze werkt met voornamelijk internationale studenten en heeft dat aandeel zien groeien van 2 klassen naar 18 klassen. Daarnaast is ze betrokken bij het project Career Jumpstart dat studenten met extra ondersteuningsbehoefte helpt de stap van school naar werk te maken.
...
Over gespreksleider Ronald Scheer
  Ronald is als gespreksleider & coach betrokken bij podcast series over Onderwijs, Techniek en Innovatie. Daarnaast is Ronald docent & onderzoeker bij het lectoraat voor Robotica en Mechatronica van Fontys hogeschool voor Engineering in Eindhoven.

What is Leven Lang Ontwikkelen?

Snelle ontwikkelingen in de maatschappij maken de toekomst onvoorspelbaar. Dit vraagt van individuen, van scholen en opleidingen maar ook van organisaties en bedrijven dat zij flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en behoeften. Dit betekent dat voortdurend een beroep wordt gedaan op het lerend vermogen, niet alleen van individuen, maar ook van scholen/opleidingen en organisaties. Vanuit verschillende groepen en netwerken binnen Fontys doen we hier onderzoek naar. Fontys staat als kennisinstelling midden in de samenleving. Studenten leggen bij ons de basis voor een betekenisvolle maatschappelijke bijdrage tijdens hun carrière. Professionals kunnen bij ons terecht voor her-, na- en bijscholing. Met praktijkgericht onderzoek dragen we bij aan antwoorden op vraagstukken uit de wereld om ons heen. In deze serie spreken we met professionals over het belang van een leven lang ontwikkelen.