Safar Haye Tip Tipi | سفرهای تیپ تیپی

بچه‌ها خبر دارین اهالی سنندج لباس‌های محلیشون چه شکلیه؟ طبیعت این شهر چه شکلیه؟ آیا جای تاریخی هم داره؟ تیپ تیپی این بار به سنندج مسافرت کرده و از چیزهای جالبی که اونجا دیده برای بچه‌ها صحبت میکنه.

Show Notes

بچه‌ها خبر دارین اهالی سنندج لباس‌های محلیشون چه شکلیه؟ طبیعت این شهر چه شکلیه؟ آیا جای تاریخی هم داره؟ تیپ تیپی این بار به سنندج مسافرت کرده و از چیزهای جالبی که اونجا دیده برای بچه‌ها صحبت میکنه.

What is Safar Haye Tip Tipi | سفرهای تیپ تیپی?

این مجموعه تلاش می‌کند کودکان ایرانی را در جستجوی اولیه‌شان برای شناخت بیشتر سرزمین مادری یاری دهد. به امید اینکه این شروعی برای شناخت و آشنایی بیشتر با فرهنگ غنی این آب و خاک در سال‌های آینده زندگی باشد و نیز فرصتی را ایجاد نماید برای بهره بردن از غنای فرهنگی آن از همان سنین کودکی.