Hälso- och sjukvårdspodden

Vi angriper hälso- och sjukvården utifrån fysioterapeutens perspektiv med kunniga Nina Brodin som bidrar med både det akademiska och det praktiska perspektivet men framförallt med en vidsynthet och ett upplyftande patientsfokuserat perspektiv.

What is Hälso- och sjukvårdspodden?

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.